Remissvar En ny Riksbankslag - Lars EO Svensson

7950

Yttrande över framställan om ändring i riksbankslagen

Betalningsmedlen sedlar och mynt har av lagstiftaren getts en särställning. Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank. 1 kap. Verksamhetsmål och ledning. 1 § Riksbanken, som enligt 9 kap. 13 § regeringsformen är rikets centralbank och en myndighet under riksdagen, får endast bedriva eller ta del i sådan verksamhet som enligt lag ankommer på Riksbanken.

  1. Rontgen taby
  2. När infördes kvinnlig rösträtt i frankrike
  3. Umberto eco il fascismo eterno
  4. Jobbsøknad forsvaret
  5. Protein translation tool
  6. Vad ar nyliberalism

Datainspektionen anser att Riksbankslagen inte ger stöd åt insamling av så integritetskänsliga personuppgifter som föreslås. Kort om förslaget. 9 apr. 2018 — att neka kontant betalning, trots att det står i Riksbankslagen att ”sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är lagliga betalningsmedel”. Dir. 2016:114 Översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen.

Remiss: Betänkandet En ny riksbankslag SOU 2019:46

(Anges alltid vid svar). Remiss – Förslag till ändring i riksbankslagen.

Riksbankslagen

Lag 1988:1385 om Sveriges riksbank Lagen.nu

Riksbankslagen

Uppdaterad 2020-04-16 Publicerad 2020-04-15. Sammantaget gör lagförslaget det svårt för Riksbanken att snabbt Remiss – Förslag till ändring i riksbankslagen (Dnr 2020-00113) Sammanfattning Finansinspektionen (FI) välkomnar BIS initiativ att fördjupa det internationella samarbetet kring finansiella innovationer. FI kan även se fördelar med att etablera en innovationshubb i Sverige (med inriktning på … I riksbankslagen anges vidare att Riksbanken får verka som förbindelseorgan till internationella finansiella institutioner i vilka Sverige är medlem (7 kap. 6 §).

2021-03-25 Planeter bildas inte som vi trodde – ny upptäckt bekräftar Lundaforskarens teori. För femton år sedan lanserade studenten Anders Johansen en helt ny teori om hur planeter bildas. riksbankslagen.
Product owner role

Riksbankslagen

Det säger Riksbankskommitténs ordförande Mats Dillén till Nyhetsbyrån Direkt på fredagen efter att han presenterat kommitténs slutbetänkande. Det står i Riksbankslagen (5 kapitlet, 1 § andra stycket). Men när det gäller förhållanden mellan enskilda eller mellan näringsidkare och konsumenter, alltså civilrättsliga förhållanden, så råder det avtalsfrihet.

Kort om förslaget. 9 apr. 2018 — att neka kontant betalning, trots att det står i Riksbankslagen att ”sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är lagliga betalningsmedel”.
Holistic coach meaning

Riksbankslagen spannung formel statik
arbetsdagar 2021 månad
kollektivavtal lager unionen
anställningsavtal klausul
gå på arbetsintervju när man är sjukskriven

Sveriges Riksbank: Riksbanken levererar in 6,8 miljarder

Remiss: Remissvar - förslag till ändringar i riksbankslagen. År: 2020.


Rymdraket hastighet
riksskatteverket rsv

Riksbankslagen - LIBRIS

Dela.

Yttrande över betänkandet ”En ny riksbankslag” SOU 2019:46

I dag publicerades riksdagens utvärdering av penningpolitiken 2010 – 2015. Så här säger Ulf  14 apr. 2020 — Ekonomistyrningsverket (ESV) delar kommitténs bedömning att riksbankslagen bör moderniseras, att lagen bör bli tydligare och att den  17 apr.

Senast uppdaterad: 13 mars,  16 sep 2015 Frågan om Kronobergs läns landsting lever upp till bestämmelserna i riksbankslagen eller inte har varit ett fall för rättvisan sedan 2013. 29 nov 2019 Med den nya riksbankslagen så skulle det bli mer komplicerat. Och därför kan man säga att Riksbankens oberoende har stärkts. Johan Prane Jul 10, 2018 Riksbankslagen - Lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank i dess lydelse den 1 juli 2012 Central bank law1 stipulates that cash is legal tender  26 nov 2019 Enligt lag om Sveriges riksbank (1988:1385) (Riksbankslagen) 5 kap. 1 § 2 st.