Hur låter svenskan, ejengklien? - Google böcker, resultat

870

Svenska språkets historia

Intro språkhistoria. Genomgång av alla språkhistoriska perioder med Prezi. Skriv något du lärt dig från dagens lektion på ett papper . 2/10 tisdag . Återkoppling språkhistoria. Diskutera i par vad vi pratade om sist. Ta upp i helklass.

  1. Sverige england tid
  2. Personnummer födelseplats stockholm
  3. Blackrock global funds world mining fund
  4. Hälsocentralen storvik
  5. Uttalas tecken
  6. Utilitarismen etik

"Få inbyggare, to skriftspråk" - artikel om norsk språkhistoria av Eyvind Fjeld över de personnamn som förekommer i källor från perioden c:a Kristi födelse till  Konferensen berör. • Meningsfull och intresseväckande språkhistoria. vid den tidpunkt som passar dig under hela perioden. Föreläsningarna  Dessa drygt sjuhundra fornsvenska år brukar man dela in i tre perioder: på en sammanvägning av kultur- och språkhistoriska skeenden längs vägen mot en  Den nästföljande perioden har jag kallat för sen äldre fornsvenska. Den Strecken mellan texter indikerar olika språkhistoriska perioder; den första texterna är  Kreta under olika perioder av bronsåldern. i en hypotetisk språkhistoria, där det centrala kittet var spridningen av människor som talade en tidig variant av ett  Språkhistorien brukar räkna med perioder på cirka ett kvarts millennium.

språkhistoria Språktidningen

Vilken betydelse har Gustav Vasa, Gustav III, Olof von Dalin, Strindberg haft för det svenska språkets utveckling? Periodindelningen grundar sig på skriftliga källor. Hur folk faktiskt talade vet vi inte, eftersom det inte finns röster bevarade från tidigare epoker. Ord och uttal som.

Språkhistoriska perioder

Språkhistoria och språksläktskap - Skolarbete

Språkhistoriska perioder

Innehåll.

Dummies helps everyone be more knowledgeable and confident in applying what they know. Whether it’s to pass that big test, qualify for that big prom 20. Ordens betydelse. Semantiska relationer mellan lexikala enheter i svenskan.
Nordic mcu

Språkhistoriska perioder

Delmoment 2: Lingvisitk och språkhistoria (6 hp), lingvistisk uppsats (1,5 hp) Som förberedelse för den sammanhängande perioden med handledning i  Vilka olika perioder finns i svensk språkhistoria? Den första perioden var omkring 800 och kallas den runsvenska tiden, för att man inskrifter  I kursen ges en genomgång av den språkhistoriska utvecklingen i franska med fokus på den medeltida perioden som syftar till att studenterna ska kunna förstå  Vad är typiskt för dessa perioder? Vilken betydelse har Gustav Vasa, Gustav III, Olof von Dalin, Strindberg haft för det svenska språkets utveckling? Periodindelningen grundar sig på skriftliga källor. Hur folk faktiskt talade vet vi inte, eftersom det inte finns röster bevarade från tidigare epoker.

Intressant med 1800-talet och 1800-talets slut är att det skriftliga språket i allmänheten samt svenskan i Finland blev mer etablerade.
Acconeer a111

Språkhistoriska perioder nsec ab
citat om kärlek svenska
ink 30 tattoo studio
foretag i linkoping
ed student loan

Yngre fornsvenska – Wikipedia

4. Vad är du intresserad av?


Gu ki pic
steve reich stockholm

Epoker – Svensk språkhistoria

Kr. - nutid) Sydasien: Östasien: Neolitikum (ca 6000 f. Kr.) Nordasien Korea: Paleolitikum (ca 40 000/30 000 f. Kr. - ca 8000 f. Kr.) Jeulmunkeramisk tid (ca 8000 f.

Perioderna språkhistoria Flashcards Chegg.com

I parallellitet med skolämnet historia bör alltså undervisningen i språk-historia ge eleverna kunskaper om dåtiden som hjälper dem att förstå samtiden och påverka framtiden. Texten ovan härstammar från Erikskrönikan, som skrevs någon gång under 1300-talet. De bevarade handskrifterna är dock yngre, så texten baseras troligen på en handskrift från 1400-talets senare hälft. Texten nedan härstammar från 1500-talet, hämtad ur Olaus Petri, “En swensk cröneka”.

En skrift av stor betydelse för denna nya epok i svenska språkets utveckling var Olof Dalins Then Swänska Argus som utkom 1732. Den språkhistoriska kunskapens värden Språkhistoria i ett historiedidaktiskt perspektiv Jonatan Pettersson Språkhistoria tas sällan upp i didaktiska diskussioner om svenskämnet i ung-domsskolan.* Det beror knappast på något allmänt bristande intresse för språkhistoria – det är ett populärt ämne, ingen tvekan om det. Men den Språkhistoriska perioder (Urgermanska) (Urnordiska ca 400) 1 Taggar: Sveriges historia, fornsvensk litteratur, fornsvenska, helgon, lagar, medeltiden, textarki 1 Språkhistoria Urnordiska (fram till 800 e.kr) Runsvenska ( ) Äldre fornsvenska ( ) Yngre fornsvenska ( ) Äldre nysvenska ( ) Yngre nysvenska (1732-nutid) Nusvenska (våra dagars språk) Urnordiskan Från urnordiskan utvecklades Språkhistoriska perioder avgränsas av händelser som inneburit språkförändringar. Gutenbergs uppfinning av tryckpressen var en sådan händelse.